Frakta varor med flyg

Företag runt om i världen måste ibland frakta sina varor och produkter med flyg. Fraktplanen är specialdesignade för att kunna frakta mat och andra känsliga produkter som behöver komma fram fort och effektivt. När det gäller ömtåliga och känsliga produkter som ska transporteras är flyg att rekommendera eftersom det är ett säkert transportmedel.

Nu är det inte bara fördelar med flygtransporter, på grund av all koldioxid som släpps ut och inverkar negativt på klimatet. Ett flygplan måste tankas med mycket bränsle innan det lämnar marken och ju mer varor desto långsammare måste det flyga. I och med lägre fart leder det även till att mer koldioxid släpps ut.

Lämpligt och inte lämpligt att frakta

Stora varor som tar mycket plats är passande att frakta med flygplan, då behöver inte flera lastbilar åka fram och tillbaka fyllda med stora varor. Nu är det så att alla varor inte är bra att fraktas med flyg och det är produkter som har svårt att klara av tryckförändringar och temperaturförändringar.

Det kostar också mer att transportera varor med flyg än med andra transportmedel. Orsaken är att det både är ett enklare och smidigare sätt att frakta med. En annan orsak till att det är dyrare beror på att det är effektivare och mer eftertraktat med flygfrakt.

Vad som får och vad som inte får fraktas

Det finns regler över vad som inte får fraktas med flyg och det är först och främst brandfarliga varor, gaser, giftiga och frätande produkter. Givetvis är allt som är radioaktivt också förbjudet att frakta. Man får frakta levande djur men då måste de givetvis vistas i burar eller andra konstruktioner som är lämpliga. Döda människor får fraktas, det kallas för ”liktransport” och är vanligt förekommande. Folk kan avlida när de är utomlands på exempelvis semester och då måste kroppen få komma hem till sista vilan. Det ställs då ett krav på att kistan ska vara gjord av zink för det är ett lätt material och går att plombera. Denna zinkkista används dock bara under själva transporten, innan begravning förflyttas kroppen till en annan kista.

Inrikes flygfrakt

I Sverige började de första regelbundna flyglinjerna att gå 1933 och det var till Visby. Man kan säga att detta var starten för frakt med inrikesflyg men i och med när Linjeflyg bildades 1957 blev det mer förekommande med fraktflyg. Samma år började ”Dagens Nyheter” och ”Stockholmstidningen” att tillsammans med SAS starta distribution av post och tidningar till olika delar i Sverige. Dessa frakter ägde oftast rum på nätterna då inga passagerare fanns ombord.

Utrikesfrakt

Utrikesfrakten sköttes förut av SAS och Linjeflygs första plan var en Lockheed L-18 Lodestar. Planet hade två motorer, kunde hålla en fart på 350 kilometer i timmen, hade en flyghöjd på ungefär 2 500 meter och kunde ta en last på höst 1 500 kilo. Linjeflyg hade från början tillgång till fyra plan, men med tiden kompletterades det med 15 Douglas DC3-plan. På 1970–1980-talet var Fokker det populäraste planet och på 1990-talet kom Boeing 737 att bli ett populärt fraktflyg. I dag sker inrikesfrakt med de omkring tolv flygbolag som trafikerar de linjer som finns.