Sajten för flyglogistik

Flyg samt logistik kombinerat är något som får Sveriges ekonomi att gå runt. Med hjälp av flyget kan mycket tunga varor fraktas långt, likaså går det fortare att leverera saker med flyg än att hyra en lastbilschaufför. Det är ofta dyrare att anlita piloter för att köra fraktflyg jämfört med att anlita en lastbilschaufför att köra lastbil. Den här mellanskillnaden kan dock utjämnas då privatpersoner och företag idag gillar snabb frakt. Därför kan du få fler potentiella kunder om du även kan tänka dig att som företagare använda dig av flyget som transportmedel.

Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du kommer få behållning av läsningen här!

Leveranser med mindre flygplan

Mindre flygplan är bra flygplan att använda sig av då de kräver mindre bränsle än större flygplan. Dessutom kan de vara flygbränslesnålare. För att få ägna sig åt yrkesmässig luftfartstrafik krävs en pilotexamen och beviljad flyglicens, oavsett om det är passagerare eller föremål man transporterar. Har ingen i företaget en flyglicens så måste en pilot inhyras. Är det många flygningar kan du som företagare förhandla med piloten och dennas arbetsgivare (om sådan finns) för att få ned priset.

Företag som erbjuder sådana tjänster

Vi går igenom vilka företag i Sverige som går att anlita för ändamålet. Det är bra att få en slags lista över vilka alternativ som finns att ta del av.

Saker som är vanliga att transportera

Det finns saker som är vanligare än andra att transportera med flyg. Viktigt att komma ihåg är att lastutrymmen kan vara ganska kalla i ett flygplan då flygplanet befinner sig på hög höjd under flygningen.

Populära destinationer

Det är framför allt vanligt att transportera föremål till Norrland med flyg då det kan vara svårt och ta lång tid för en lastbil.

Olika modeller av flygplan

Vi listar de modeller av flygplan som är standardiserade på marknaden. Alla flyg lämpar sig inte för frakt av saker.