Utbildning flygtransport och logistik

Varför inte gå en annorlunda utbildning och jobba inom flyglogistik och flygtransport? Utbildningen finns på helfart vid Norrköpings universitet och är på 180 poäng. Utbildningen ger en kandidatexamen och efter utbildningen kan du få vara en av de lyckliga som får vara med och utveckla framtidens flygsektor.

I dag är det vanligt med olika slags transporter som fraktas med flygplan, men det är en verksamhet som behöver utvecklas regionalt för att få högre kvalitet. För att utvecklas och bli ett hållbart system krävs stora investeringar i infrastrukturen, både på marken och i luften. Det är en av dina roller som flyglogistiker att kunna vara med att planera och utveckla flygtransporter som passar i dag och i framtiden.

Vad logistik handlar om

Inom flygsektorn handlar logistik om att transportera bagage, gods och passagerare på ett produktiv vis. Du jobbar med att planera vilka rutter som ska användas, hur man ska sätta pris på biljetter och hur man ska bemanna flygplanen. En annan uppgift är att se till att flygplatser och luftrum används på bästa sätt. För att klara av dessa uppgifter läser du ämnen som matematik, industriell ekonomi och logistik. Du får även senare i utbildningen läsa air traffic management, optimering, simulering, flygplatslogistik och hållbar utveckling, för att avsluta utbildningen med ett examensarbete. Detta arbete sker i samarbete med ett företag inom flygbranschen. Det är i dag lätt att få en bra anställning direkt efter utbildningen, och du är också behörig till fortsatta studier som en masterutbildning, både hemma i Sverige och utomlands.

Jobb efter utbildningen

Flygbranschen är en bransch som hela tiden utvecklas och det behövs nya personer med bra utbildning och som har analytisk förmåga. Både flygbolag och flygplatser har flera olika, intressanta arbetsuppgifter som är kopplade till logistik. Jobb där du jobbar med prissättning, marknadsanalys, planering av nya terminaler är bara några intressanta områden du kan välja mellan. Om du får anställning inom ett transportföretag kan du jobba som logistiker inom servicenäring, offentlig verksamhet eller inom industrin.

Olika jobb

Om du jobbar som flygplanslogistiker har du ansvar och effektiviserar det flöde av personer och varor som sker runt omkring flygplatsen. Det kan exempelvis röra sig om hantering av flyggods och bagage eller utförande när det gäller rutiner av lossning och lastning. Jobbar du som speditör sysslar du med det generella ansvaret att leveranserna kommer i tid. Du förbereder och ser till att dokument som tullhandlingar betalas i tid. En planerare ansvarar för utformningen av budgeten och sätter upp mål för verksamheten. En planerare schemalägger även flygplan och personal så verksamheten fungerar utan problem.